“Er valt nog steeds geen lijn te ontdekken.”

Micha Laban fotografeert wat hij om zich heen ziet. Spontaan, zonder plan, zonder ingrijpen, met een fascinatie voor detail. De natuur kan onderwerp zijn, maar ook dat wat de mens gemaakt heeft en vervolgens in verval is geraakt – en zo weer onderdeel van de natuur wordt.

Laban nodigt de toeschouwer uit om op te gaan in de beelden, en de fantasie aan het werk te zetten om ze te ontrafelen. Om vervolgens dit doel weer los te laten en de intrigerende vaagheid toe te laten. Wordt de onduidelijkheid daarbij een tastbaar en grijpbaar mysterie?

Onderwerp van fotografie zijn de natuur, stedelijk verval en urban exploration, graffiti en straatkunst, en inmiddels steeds minder incidenteel de mens.

De onderverdeling op deze website is arbitrair. Sommige beelden vallen in meerdere categorieën – urbex valt overal onder; de keuze was altijd lastig. Zie zelf maar.

Brilliant Trees
Brilliant Trees
Arnhem 6872
Westerveld

© 2019-2020 Micha Laban. Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Micha Laban. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming.